IMG-20170823-WA0028.jpg
IMG_5127.JPG
trees-1031780_1920.jpg
smoke-258786_1920.jpg
IMG_5136.JPG
meter-96512_1920.jpg
solar-2344550_1920.jpg
IMG_5121.JPG
summer-414683_1920.jpg
compass-653307_1920.jpg
IMG-20170823-WA0020.jpg
IMG-20170823-WA0037.jpg
IMG-20170823-WA0028.jpg

Aurinkosähköjärjestelmät


Aurinkosähköjärjestelmät

SCROLL DOWN

Aurinkosähköjärjestelmät


Aurinkosähköjärjestelmät

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT

IMG_5127.JPG

Mitä on aurinkosähkö ja kuinka se toimii


Mitä aurinkosähkö on ja kuinka se toimii

Mitä on aurinkosähkö ja kuinka se toimii


Mitä aurinkosähkö on ja kuinka se toimii

Mitä aurinkosähkö on ja kuinka se toimii

trees-1031780_1920.jpg

Energiaa auringosta


Energiaa auringosta

Energiaa auringosta


Energiaa auringosta

Energiaa auringosta

Aurinko tarjoaa ehtymättömän ja puhtaan energialähteen valona ja lämpönä. Auringon vuosittain säteilemä energiamäärä

on 8000 kertaa suurempi kuin maapallon kokonaisenergiankulutus. Tämä ilmainen energia saadaan talteen käyttämällä

aurinkosähköpaneeleita.

smoke-258786_1920.jpg

Ympäristöystävällisyys


Ympäristöystävällisyys

Ympäristöystävällisyys


Ympäristöystävällisyys

Ympäristöystävällisyys

Aurinkosähkö on valinta puhtaamman ympäristön puolesta. Järjestelmän asennuksen jälkeen pystytään tuottamaan              puhdasta energiaa ilman CO2 päästöjä. Kun ottaa tuotannossa syntyvät päästöt huomioon, aurinkosähköjärjestelmä                    maksaa päästöissä itsensä takaisin noin kahdessa vuodessa käyttöönotosta. Yksi asennettu kilowatti säästää vuosittain          CO2 päästöjä noin 0,7-1,3 tonnia.

IMG_5136.JPG

Kuinka aurinkosähkö toimii?


Kuinka aurinkosähkö toimii?

Kuinka aurinkosähkö toimii?


Kuinka aurinkosähkö toimii?

Kuinka aurinkosähkö toimii?

Auringon valo, tai oikeastaan päivänvalo, muunnetaan aurinkokennon puolijohdinmateriaalissa sähkövirraksi. Päivänvalonosuessa kennon puolijohteisiin elektronit lähtevät liikkeelle synnyttäen tasasähköä (DC). Kennot kytketään keskenäänsähköisesti sarjaan, josta muodostuu aurinkopaneeli. Sarjaan kytkettyjen kennojen ympärille laitetaan lasi- ja muovilevytsuojaamaan kennoja. Tämä yhdistelmä kehystetään tyypillisesti alumiinisella kehyksellä. Näin saadaan paneeli, joka kestää muuttuvat sääolosuhteet ja mekaanisen rasituksen.

Aurinkopaneelit ketjutetaan sarjaan ja paneelien tuottama tasasähkö johdetaan kaapeleita pitkin vaihtosuuntaajalle eli invertterille. Invertteri muuntaa tasasähkön sähköverkkoomme soveltuvaksi vaihtosähköksi (AC). Invertteriltä sähkösiirretään kaapelia pitkin sähkökeskukseen, josta se saadaan käyttöön tukemaan kiinteistön sähkönkulutusta. Aurinkosähköjärjestelmän koosta riippuen aurinkopaneelien tuottamalla sähköllä on mahdollista korvata isokin osa kiinteistönsähkönkulutuksesta.

 

meter-96512_1920.jpg

Mitä tarkoittaa kwp ja kwh?


Mitä tarkoittaa kwp ja kwh?

Mitä tarkoittaa kwp ja kwh?


Mitä tarkoittaa kwp ja kwh?

Mitä tarkoittaa kWp ja kWh?

Aurinkosähkön yhteydessä tehosta puhutaan kWp:nä eli kilowattipeakinä. Tällä tarkoitetaan huipputehoa, joka saadaanparhaimmillaan tuotettua. Huipputeho eli kWp riippuu järjestelmän koosta. Vuotuista sähköntuottoa mitataan kWh:naeli kilowattitunteina. Tämä ilmoittaa, kuinka paljon asennettu järjestelmä vuosittain tuottaa sähköä. Tyypillisesti jokainen asennettu kWp tuottaa vuosittain noin 800–850 kWh:a sähköä. Esimerkkinä voidaan käyttää tyypillistä sähkölämmitteistäomakotitaloa, jonka vuotuinen sähkönkulutus on noin 20 000 kWh:a. Tällöin 2 kWp:n järjestelmällä saadaan tuotettua noin 9 % sähkönkulutuksesta.

solar-2344550_1920.jpg

Monipuolisuus


Monipuolisuus

Monipuolisuus


Monipuolisuus

Monipuolisuus

Aurinkopaneelit ovat tyypillisesti kooltansa noin 1 m x 1,7 m. Aurinkosähkö sopii kaikenlaisiin ja kaikenkokoisiin rakennuksiin - omakotitaloista kouluihin, toimistoihin, kauppakeskuksiin sekä teollisuuskiinteistöihin. Paneeleita voidaan asetella pystyyn tai vaakaan katon muotojen mukaisesti. Järjestelmän koko voi vaihdella omakotitalon muutaman paneelinjärjestelmästä aina tuhansien paneeleiden voimalaitoksiin. Kiinnitysratkaisuja löytyy erilaisille kattomateriaaleille niin tasa-kuin harjakatoille.

IMG_5121.JPG

Sovellukset


Sovellukset

Sovellukset


Sovellukset

Sovellukset

Aurinkosähköstä puhuttaessa ajatellaan usein, että aurinkosähköä käytetään vain paikoissa, missä yleistä sähköverkkoa ei ole, kuten kesämökeillä. Tänä päivänä aurinkosähkö on kuitenkin toimiva ratkaisu tukemaan ja pienentämäänkiinteistön sähkönkulutusta. Yksinkertaistetusti aurinkosähkö voidaan jakaa kahteen kategoriaan: off-grid- ja on-grid -järjestelmiin.

 

Off-grid

Off-grid -järjestelmät ovat yleisestä sähköverkosta irrallaan olevia järjestelmiä. Käyttökohteet ovat usein kesämökeilläja järjestelmät pieniä, tyypillisesti yksi tai kaksi noin 130 W:n paneelia, lataussäädin, vaihtosuuntaaja sekä akut. Järjestelmän tarkoituksena on useimmiten saada kiinteistöön valoa, televisio näkymään sekä puhelin ladattua.

On-grid

On-grid -järjestelmät toimivat yleisen sähköverkon rinnalla. Paneelit ovat usein teholtaan 250 W tai sitä suurempia. Käyttökohteesta ja tarpeesta riippuen paneelien määrät alkavat kuudesta kappaleesta aina tuhansiin paneeleihin saakka. Järjestelmät toimivat ilman akkuja ja tuottavat osan kiinteistön kuluttamasta sähköstä. Mikäli järjestelmä tuottaa ylimääräistä sähköä, syötetään se valtakunnan sähköverkkoon.

summer-414683_1920.jpg

Auringon säteily Suomessa


Auringon säteily Suomessa

Auringon säteily Suomessa


Auringon säteily Suomessa

Auringon säteily Suomessa

Vastoin yleistä käsitystä aurinko paistaa Suomessa lähes Keski-Euroopan tapaan. Eteläisen Suomen vuosittainen säteilyn määrä vastaa Pohjois-Saksan säteilyn määrää. Auringosta saadaan energiaa aina pohjoisinta Suomen myöten.                     Säteilyn määrä kuitenkin vaihtelee kuukausitasolla voimakkaasti. Joulukuusta helmikuuhun säteilyn määrä on vainmurto-osan kesäkuukausien säteilyn määrästä. Etelä-Suomessa maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana säteilyenergiasta saadaan noin 90%. Paneelien pinnalle säteilevään päivän valoon vaikuttaa, mihin ilmansuuntaan paneelit asennetaan sekä paneelien asennuskulma.

compass-653307_1920.jpg

Paneelien asettelu


Paneelien asettelu

Paneelien asettelu


Paneelien asettelu

Paneelien asettelu

Paras vaihtoehto on sijoittaa paneelit osoittamaan etelään ja asentaa ne 30–50 asteen kulmaan. Paneelit voidaan käytännössä asentaa mihin tahansa suuntaan ja kulmaan, mutta sähköntuotto heikkenee, kun poiketaan optimiolosuhteista. Pohjoisen suuntaan paneeleita ei suositella asennettavaksi. Kun tiedetään asennuksen ilmansuunta ja asennuskulma, voidaan laskea arvioitu vuotuinen sähköntuotto. Alla olevasta kuvasta selviää tyypillisen omakotitalon sähköntuotto eri ilmansuuntiin.

Varjostukset

Kaikki varjot yksittäisen paneelin pinnalla vaikuttavat koko järjestelmän sähköntuotantoon. Sarjaan kytkettyjen paneelien kokonaistuotto määräytyy heikoimmin tuottavan paneelin mukaan. Näin ollen paneelit pitäisi asentaa siten, että paneelien pinnalle ei syntyisi varjoja. Järjestelmä ei tarvitse suoraa auringonpaistetta, vaan järjestelmä tuottaa sähköä myös pilvisinä päivinä. Pilvisenä päivänä sähköntuotto on noin kolmasosan siitä määrästä, mikä tuotettaisiin aurinkoisena päivänä.

IMG-20170823-WA0020.jpg

Usein kysytyt kysymykset


Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset


Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä on aurinkosähkö?

Aurinkosähkö on uusiutuvaa energiaa, joka on tuotettu useimmiten katoille asennetuilla aurinkopaneeleilla, jotka muuttavat päivänvalon sähköksi. Aurinkopaneelikennot on valmistettu puolijohtavasta materiaalista (usein kiteisestä piistä), joka tuottaa sähköisen varauksen suorassa tai heijastuvassa päivänvalossa.

 

2.Miten aurinkosähkö eroaa muista aurinkoenergiamuodoista?

Aurinkoenergiasta puhuttaessa on olemassa neljä pääaluetta:

1.Aurinkosähköjärjestelmät, jotka muuntavat päivänvalon suoraan sähköksi käyttäen puolijohtavasta materiaalista valmistettuja paneeleja.

 

2.Keskitetty aurinkoenergiajärjestelmä, jossa auringon valo heijastetaan tuottamaan lämpöä, joka muutetaan sähköksi.

 

3.Aurinkolämpöjärjestelmät, joissa käytetään aurinkokeräimiä, jotka lämmittävät joko suoraan vettä tai putkissa kiertävää nestettä, joka lämmittää säiliössä olevan veden.

 

4.Aurinkokeräimet tai -seinät, joilla voidaan esilämmittää rakennuksen tuloilma.

 

3.Miten aurinkosähkö toimii?

Aurinkopaneelissa päivänvalon energia muunnetaan sähköksi ja syötetään invertterille. Invertteri muuntaa tasa sähkön vaihtosähköksi, jotta se voidaan yhdistää kiinteistön sähköjärjestelmään. Kun järjestelmä tuottaa enemmän sähköä kuin kiinteistö kuluttaa, viedään ylimääräinen sähkö verkkoon. Yöllä kiinteistö ottaa sähkön normaalisti sähköverkosta.

 

4.Mitkä ovat aurinkosähkön hyödyt?

Kun järjestelmä on asennettu ja kytketty, on sinulla oma sähkönsyöttöjärjestelmä, jolla saat tuotettua ilmaistaenergiaa. Rahan säästämisen lisäksi säästät myös ympäristöä, sillä järjestelmän tuottamasta sähköstä ei synny CO2-päästöjä. Tuotat siis useiden vuosien ajan puhdasta energiaa. Aurinkosähköjärjestelmät ovat myös äänettömiä, sillä ne eivät sisällä liikkuvia osia. Järjestelmän käyttöikä on pitkä ja se vaati vain vähän huoltoa.

 

5.Mihin voin asentaa aurinkopaneelit?

Useimmiten aurinkopaneelit asennetaan kiinteistön katolle, mutta paneelit voidaan asentaa myös maahan erillisellä asennustelineellä. Lisäksi aurinkopaneelien oikea suuntaaminen on erittäin tärkeää. Maksimitehon kannalta paneelien tulisi vastaanottaa mahdollisimman paljon päivänvaloa, joten paneeleja ei kannata sijoittaa varjostavien rakennusten tai puiden alle. Asennuskulma määräytyy maantieteellisen sijainnin mukaan, Suomessa kulma on 30–50°. Harjakatoille paneelit asennetaan usein lappeen kulman mukaan, jolloin julkisivu ei juurikaan muutu.

 

6.Miten paneelien eri asennot vaikuttavat energian tuottoon?

Jos optimikulmaa ei saavuteta, voidaan yli 90 % maksimaalisesta vuosittaisesta energiasta saavuttaa 10–50°kulmassa. Etelään päin olevat pystyseinät tuottavat noin 70 % maksimista.

 

7.Mikä vaikutus on varjoilla?

Pienetkin varjot voivat aiheuttaa merkittäviä pudotuksia energian tuotossa. Sarjaan kytkettyjen aurinkopaneelien tuottama kokonaisteho määräytyy vähiten tuottavan paneelin mukaan. Esimerkiksi kuuden 250 W paneelin järjestelmän maksimituotto on 1500 W. Jos yksi paneeleista on varjossa ja tuottaa vain kolmasosan tehosta, noin 80 W, on järjestelmän kokonaistuotto vain 480 W.

8.Mitä huoltoa ja puhdistusta aurinkosähköjärjestelmä vaatii?

Järjestelmä vaatii vain vähän huoltoa. Yleisesti paneelit pysyvät puhtaana itsestään, mikäli paneelien kulma onvähintään 15 astetta. Pelkkä sade riittää pitämään paneelit puhtaana, mutta kertynyt lika voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Paikasta riippuen likaa voi toki kertyä enemmän. Äärimmäisissä tapauksissa runsas pöly voi pienentää järjestelmän tehoa noin 10 %. Paneelit voidaan pestä tarpeen vaatiessa joko vesiletkulla tai saippuavedellä pehmeää harjaa käyttäen. Lisäksi järjestelmän kiinnitykset on syytä tarkistaa vuosittain.

 

9.Minkä kokoisen järjestelmän tarvitsen?

Kysymykseen ei ole yhtä vastausta. Järjestelmän koko riippuu investoinnin määrän lisäksi siitä, kuinka paljon sähköä halutaan tuottaa tai kuinka paljon paneeleille on tilaa. Ei ole välttämätöntä tuottaa kaikkea sähköä aurinkosähköjärjestelmällä, kun kiinteistö on edelleen kytkettynä kantaverkkoon. Mikäli aurinkosähköjärjestelmä tuottaa puolet kiinteistösi sähkönkulutuksesta, on vaikutus hiilijalanjälkeen huomattava.

 

10.Kuinka paljon energiaa tarvitsen?

Sähkönkulutus riippuu kiinteistöstä. Kannattaa käydä läpi edellisiä sähkölaskuja, joista selviää keskimääräinen sähkönkulutuksesi. Paneelien määrällä vaikutetaan sähköntuottoon.

 

11.Mitä jos tuotan sähköä enemmän kuin kulutan?

Kun järjestelmän sähköntuotanto on enemmän kuin kiinteistön kulutus, siirtyy ylimääräinen sähkö kantaverkkoon.Tällä hetkellä Suomessa ei ole käytössä yleistä takaisinmaksutariffia, mutta asiasta kannattaa keskustella paikallisen sähköyhtiön kanssa.

 

12.Tarvitseeko aurinkosähköjärjestelmä akut?

Ei. Meidän aurinkosähköjärjestelmät ovat kiinteistön yleiseen sähköverkkoon kytkettäviä. Kun järjestelmä ei tuota sähköä, kiinteistösi ottaa sähkön normaalisti kantaverkosta. Jos järjestelmä tuottaa sähköä enemmän kuin kuluttaa, siirtyy ylimääräinen sähkö kantaverkkoon.

 

13.Mitä tapahtuu, kun kantaverkossa on sähkökatko?

Aurinkosähköjärjestelmä kytkeytyy turvallisuussyistä pois käytöstä. Näin varmistetaan, ettei kantaverkkoon synny takajännitettä josta voi aiheutua vaaratilanne kantaverkossa työskenteleville asentajille.

 

14.Kuinka pitkään aurinkosähköjärjestelmä toimii?

Aurinkopaneelien käyttöikä on pitkä, jopa yli 30 vuotta. Invertterien käyttöikä on paneeleita pienempi, muttakuitenkin keskimäärin noin 15-20 vuotta. Järjestelmän toiminta-ajan aikana tuotat ilmaista sähköä ja samalla olet pienentänyt hiilijalanjälkeäsi huomattavasti!

 

15.Kuinka pitkään asennus kestää?

Kuuden paneelin asentamiseen on syytä varata noin työpäivä. Asennusaikaan vaikuttavat katon materiaali ja kulma sekä se, onko kyseessä tasakatto vai harjakatto.

 

16.Heijastaako paneelien lasi valon pois paneelista?

Ei. Aurinkopaneelit on rakennettu niin, että edessä olevassa lasissa on kaksi ominaisuutta, jotka vähentävät heijastumista. Optimaalisen sähkön saannin vuoksi lasi on käsitelty heijastumista ehkäisevällä päällysteellä, joka parantaa valon läpipääsyä aurinkokennoihin. Lisäksi lasin ulkopinnalla on rakeinen koostumus, jonka ansiosta lasissa on mattapinnan kaltainen viimeistely. Nämä kaksi ominaisuutta vähentävät huomattavasti heijastumista verrattuna perinteiseen lasitukseen.

 

17. Heikkeneekö aurinkopaneelien tehontuotto vuosien myötä?

Aurinkopaneelien tehontuotto heikkenee vuosien myötä. Se, kuinka paljon, riippuu paneelien laadusta. Laadukkailla paneeleilla tehonalenema on vain 0,6 % luokka vuositasolla. Paneelivalmistajien täytyy kuitenkin luvata että 25 vuoden jälkeen paneelit tuottavat luvatusta tehosta vähintään 80 %.

 

IMG-20170823-WA0037.jpg

Kuvia asentamistamme aurinkosähköjärjestelmistä


Kuvia asentamistamme

 aurinkosähköjärjestelmistä

Kuvia asentamistamme aurinkosähköjärjestelmistä


Kuvia asentamistamme

 aurinkosähköjärjestelmistä

Omakotitalo 3kwp paneelisto.

Omakotitalo 3kwp paneelisto.

Omakotitalon 3kwp invertterin käyttöönotto.

Omakotitalon 3kwp invertterin käyttöönotto.